nijmegen com logoEisen aan lidmaatschap

Om lid te worden van de vereniging moet u aan de volgende eisen voldoen

1. Nederlands ingezetene zijn;
2. Bij of met het Korps Mariniers of een ander onderdeel van de Koninklijke Marine dienen of gediend hebben;
3. Van onbesproken gedrag zijn;
4. Binnen de vereniging "passen".

(e.e.a. onder voorbehoud)

Voor meer informatie over het lidmaatschap bij onze vereniging kunt u zich wenden tot de secretaris. De contactgegevens vindt u onder "Bestuur".

Adres wijzigen

Voor uw adreswijziging stuurt u een Email naar de secretaris; alleen schriftelijke wijzigingen zullen aan de belangenorganisaties worden doorgegeven.

Voor meer informatie over het administratieve wijzigingen, verlofaanvragen etc. dient u zich wenden tot de secretaris. De contactgegevens vindt u onder "Bestuur".

Opzeggen

Opzeggen kunt u alleen schriftelijk via een e-mailbericht.

Uw afmelding dient voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij de secretaris ontvangen te zijn daar u anders statutair verplicht bent het lopende jaar te betalen.