schietvereniging Contact Oud Mariniers 

Afdeling Nijmegen

  • Contact Oud Mariniers schietvereniging afdeling Nijmegen heeft tot doel datgene wat mariniers in hun diensttijd heeft samengebracht ook daarna als bindende factor te behouden. Eén van de mogelijkheden daarbij is het beoefenen van de schietsport op zowel recreatieve wijze als in wedstrijdverband.

  banner

 “EENS MARINIER, ALTIJD MARINIER”.

Conform de korpsgeest, gewaarmerkt door de Korpswaarden, beoefenen wij onze sport en onderhouden ons kameraadschap met "TOEWIJDING, KRACHT EN VERBONDENHEID".

wapenpas KMarns

De schiettijden op deze site zijn alleen beschikbaar voor leden. U dient in het bezit te zijn van een inlognaam en een wachtwoord. Indien u nog niet in het bezit bent van een inlognaam en een bijbehorend password, wendt u zich dan tot de secretaris.

De verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Het bestuur stelt het op prijs als u onjuistheden en onvolkomenheden aan de secretaris zou willen doorgeven.

COM sv Nijmegen is KNSA gecertificeerd sinds 07-11-2013 en geldig tot 06-12-2025

baret-droogbrug