schietvereniging Contact Oud Mariniers 

Afdeling Nijmegen

Contact Oud Mariniers schietvereniging afdeling Nijmegen heeft tot doel datgene wat mariniers in hun diensttijd heeft samengebracht ook daarna als bindende factor te behouden. Eén van de mogelijkheden daarbij is het beoefenen van de schietsport op zowel recreatieve wijze als in wedstrijdverband.

  banner

"Koershoudend en vastberaden doorgaan"

De mededeling van COM-voorzitter Jac. Severs, in “Houwe Zo” van juni 2015, die er op neer komt dat wij als s.v. COM Nijmegen op grond van een onjuiste verhouding tussen “marinemensen” en “burgers” in ons ledenbestand geen deel meer zouden uitmaken van het COM, raakt kant noch wal en geeft een volslagen onjuiste voorstelling van de realiteit. Bij ons kloppen die verhoudingen namelijk wel.

De s.v. COM Nijmegen zal dan ook koershoudend en vastberaden doorgaan op de ingeslagen weg en daarbij de samenwerking met de andere schietverenigingen van oud-mariniers zeker niet schuwen. De actie van het COM verandert niets aan onze identiteit van oud-mariniers en net zoals de overgrote meerderheid (8 van 13) van de andere aangesloten schietverenigingen van oud-mariniers die formeel uit het LOOCOMSV (Landelijk Overleg Orgaan Contact Oud-Mariniers schietverenigingen) zijn gezet omdat wij niet akkoord gaan met de statutaire veranderingen die het COM tegen de wil van de meerderheid van de schietverenigingen van oud-mariniers heeft doorgevoerd,  houden ook wij vast aan ons motto: “EENS MARINIER, ALTIJD MARINIER”.

Conform de korpsgeest, gewaarmerkt door de Korpswaarden, zullen wij onze sport en kameraadschap blijven voortzetten met "TOEWIJDING, KRACHT EN VERBONDENHEID".

wapenpas KMarns

De schiettijden op deze site zijn alleen beschikbaar voor leden. U dient in het bezit te zijn van een inlognaam en een wachtwoord. Indien u nog niet in het bezit bent van een inlognaam en een bijbehorend password, wendt u zich dan tot de secretaris.

De verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Het bestuur stelt het op prijs als u onjuistheden en onvolkomenheden aan de secretaris zou willen doorgeven.

COM sv Nijmegen is KNSA gecertificeerd sinds 07-11-2013

baret-droog