Skip to main content

Disclaimer

De informatie op deze website is een particulier initiatief. De hier weergegeven informatie behoeft niet de mening van het bestuur of de leden weer te geven.

Alle op deze website aanwezige informatie is niet rechtsgeldig. Derhalve kunnen aan de gevolgen van deze informatie geen rechten of schadevergoedingen worden ontleend noch kan hieraan verplichtingen worden verbonden voor zover deze niet van bestuurszijde persoonlijk zijn bekrachtigd.

Natuurlijk is lang niet alles wat op internet staat uniek of een zelf ontwikkeld item. Zo ook op deze website! Mocht u van mening zijn dat uw rechten zijn geschonden door het gebruik van uw afbeelding, link, informatie of welke vorm van uiting dan ook op deze website, schroom niet een bericht te sturen aan het bestuur met hierin een DUIDELIJK verzoek waarover het gaat, wat u gewijzigd wilt zien en waarom u meent hierover rechten te bezitten. Ongemotiveerde bezwaren worden niet in behandeling genomen.

Contact Oud Mariniers schietvereniging afdeling Nijmegen behoudt zich het recht voor informatie welke wordt aangeleverd te weigeren, aan de opzet van de vereniging aan te passen of beperkt te plaatsen.

Voor wat betreft politieke en of anti-militaristische acties van welke groepering ook worden door het bestuur gerespecteerd als het fundamentele recht van vrijheid van meningsuiting. Dit verworven recht geeft echter nimmer aan iemand het recht andermans eigendommen, gezondheid of eerbaarheid op welke wijze ook aan te randen of op enigerlei wijze te beschadigen.